Tính điểm trung bình cả năm

Nhập điểm học kì 1 và điểm học kì 2 để bắt đầu tính điểm trung bình cả năm của bạn

Giới thiệu về công cụ tính điểm trung bình cả năm

Trong quá trình học tập, việc tính điểm trung bình cả năm là một phần quan trọng để đánh giá hiệu suất học tập và định hướng phát triển cá nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện tính toán này có thể làm tốn thời gian cho học sinh và giáo viên. Technhanh đã phát triển một công cụ này để giúp bạn dễ dàng tính điểm trung bình cả năm một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách tính điểm trung bình cả năm

Điểm trung bình cả năm được xác định như sau:

ĐTB = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 * 2) / 3

Trong đó:

  • ĐTBHK1 là điểm trung bình học kỳ 1
  • ĐTBHK2 là điểm trung bình học kỳ 2

Ví dụ:

ĐTBHK1 là 8.5

ĐTBHK2 là 7.6

Vậy: ĐTB = (8.5 + 7.6 * 2) / 3 = 7.9

Sử dụng công cụ tính điểm trung bình cả năm trên Technhanh

  1. Truy cập vào website Technhanh.com và tìm kiếm công cụ tính điểm trung bình cả năm.
  2. Lần lượt nhập điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2
  3. Nhấn xác nhận và xem kết quả