Tính điểm tốt nghiệp THPT

  • Nhập điểm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, điểm môn tự chọn (Khoa học Tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Khoa học Xã hội: Lịch sử, Địa lý, GDCD), điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm khuyến khích, điểm ưu tiên (nếu có)
  • Sau đó chọn hệ THPT hoặc GDTX và nhấn xác nhận