Giải phương trình bậc 3

  • Phương trình bậc 3 có dạng ax³ + bx² + cx + d = 0 (a khác 0)
  • Nhập hệ số a, b, c, d để tiến hành giải phương trình
  • Nghiệm có giá trị NaN là nghiệm ảo

Cách giải phương trình bậc 3

Để giải phương trình bậc 3, bạn có thể sử dụng phương pháp Cardano hoặc phương pháp tổng hợp và lượng giác, chi tiết về 2 phương pháp này, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đường dẫn dưới đây: