Giải phương trình bậc 3

  • Phương trình bậc 3 có dạng ax³ + bx² + cx + d = 0 (a khác 0)
  • Nhập hệ số a, b, c, d để tiến hành giải phương trình
  • Nghiệm có giá trị NaN là nghiệm ảo

Giới thiệu về công cụ giải phương trình bậc 3 online

Công cụ giải phương trình bậc 3 online do Technhanh phát triển hoàn toàn miễn phí giúp bạn giải được phương trình bậc 3 nhanh chóng nhất.

Để tiến hành giải pt bậc 3 trên công cụ này, bạn lần lượt nhập vào các hệ số a, b, c, d của phương trình bậc 3: ax³ + bx² + cx + d = 0. Nếu nhận được nghiệm có giá trị NaN thì đó là nghiệm ảo

Cách giải phương trình bậc 3

Để giải phương trình bậc 3, bạn có thể sử dụng phương pháp Cardano hoặc phương pháp tổng hợp và lượng giác, chi tiết về 2 phương pháp này, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

Cách giải phương trình bậc 3 bằng máy tính bỏ túi

Nghiệm phương trình bậc 3 có thể được tìm bằng máy tính bỏ túi. Trên máy tính, bạn nhần lần lượt các phím mode => 5 => 4 rồi sau đó nhập giá trị a,b,c,d và bấm dấu "=".

Bên cạnh các cách giải trên, tùy vào từng dạng bài khác nhau mà sẽ có nhiều cách giải khác nhau