Tính BMI

Nhập chiều cao (cm) và cân nặng (kg) để tiến hành tính chỉ số sức khỏe BMI

Cách tính BMI

Công thức tính BMI: cân nặng của bạn (kg) chia cho bình phương chiều cao (m)

BMI = cân nặng (kg) / [chiều cao (m) x chiều cao (m)]

Ví dụ, nếu bạn cao 1,75 m và nặng 70kg, BMI = 70/(1,75 x 1,75) = 22,86.

Các mức BMI

Chỉ số BMI (Body Mass Index) được phân loại theo các mức sau:

  • Dưới 18.5: Gầy
  • Từ 18.5 - 24.9: Bình thường
  • Từ 25.0 - 29.9: Thừa cân
  • Từ 30.0 - 34.9: Béo phì cấp độ 1
  • Từ 35.0 - 39.9: Béo phì cấp độ 2
  • 40.0 trở lên: Béo phì cấp độ 3 (béo phì độc hại)

Lưu ý rằng chỉ số BMI chỉ là một công cụ để đánh giá tổng quan về cân nặng và không thể cho thấy toàn bộ tình trạng sức khỏe của một người. Nếu bạn quan ngại về cân nặng và sức khỏe của mình, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia y tế để được tư vấn và chẩn đoán chính xác.