1 inch bằng bao nhiêu cm? Quy đổi inch - cm

Nhập giá trị và phương thức đổi để tiến hành quy đổi inch - cm

Inch là gì? 1 inch bằng bao nhiêu cm?

Inch là một đơn vị đo đạc chiều dài phổ biến trong hệ thống đo Imperial được sử dụng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh và Canada.

1 inch = 2.54 cm

Công thức chuyển đổi

Để chuyển đổi từ inch sang cm, bạn có thể sử dụng công thức sau:

cm = inch x 2.54

inch = cm / 2.54

Ví dụ:

  • 10 inch = 10 x 2.54 = 25.4 cm
  • 100 cm = 100 / 2.54 = 39.37 inch